MAGYARORSZÁGI CIGÁNY NÉPDALFELDOLGOZÁSOK

( Im  memoriam Víg Rudolf )
 

 
 
1.
C. G.

Eladom a bőrkabátom
Széjjel szórom a családom,
Széjjel szórom a családom.

 
2.
A.

Ha megfogom az erdeget, a ládába zárom.
Mennél jobban viczkándozik, annál jobban rázom.

 
3.
a. d. a. E. a.

Zöld erdőben bolyongatok.
Két rendőrrel találkozok.
Kérdi tőlem - Mit csináltam?
Hol szabaduló levelem?

Várjál, rendőr, megmutatom.
Mer én zsebem kigombolom.
Belenyúlok a zsebembe.
Suri ( kés ) került a kezembe.

Hallod - Anyám - mit beszélnek?
Három évre elítélnek.
Ítéljenek! Azt se bánom.
Van családom, azt sajnálom.
 
 
4.
E. E. 7. a.

Hozzál nékem, feleségem, fehér párnát.
Hadd mulassak, drága csöpp kis feleségem.
Ha berúgok, gyere értem feleségem.
Ha meghalok, szép virágot hozzál nékem.

 
5.
d. D. E.

Főbe vertek a cigányok, de hej!
Véres lett a bőrkabátom.

Mosd ki - Anyám - legyen tiszta.
Hónap visznek a börtönbe.
Ki is mosom, levasalom, de hej!
Házunk előtt foly a Tisza.

Nézz ki - Anyám - az ablakon, de hej!
Kit visznek a köves úton?

Viszik a szegény fiadat, de hej!
Ki három évre le van zárva.

 
6.
E. A. D. A. E. A.

Egész nyáron egyebet se csinálok,
Mindig csak a gyerekekre vigyázok.
Özvegyasszony vagyok, szerelem a magot,
Minden este a kocsmába mulatok.

Megüzenték a falui cigányok,
Hogy a lábom be ne tegyem hozzájok.
Özvegyasszony vagyok, szerelem a magot,
Minden este a kocsmába mulatok.

 
7.
G. a. F. G. C.
G. a. d. E. a.

Esik eső, jaj de szépen csepereg.
A Víg Miska a zárkában kesereg.
Jaj, de szépen néz ki rácsos ablakán,
Csörög a vas mind a két keze-lábán.

Hajnal felé feltekintek a pócra.
Komiszkenyér, rozsdás bugyli van rajta.
Komiszkenyér, rozsdás bugyli levágja,
Vót szép bajusz, az is ott lett levágva.

Esik eső, jaj de szépen csepereg.
Az anyám meg a biróságon kesereg.
Arra kérem a birosági urakat,
Engedjék ki nemrég látott fiamat.

Kis menyecske megtenni azt nem lehet.
Szigorú a veszprémi börtön rendelet.
Most is itten sétál lenn az udvaron.
Keze-lába nehéz vasba benn vagyon.

 
8.
C. F. C.  C.  G. C.

Istenem, Istenem, drága jo Istenem,
Mikor lesz már nékem
Szép szabad életem?

De jó idegenbe' ideig-óráig,
Jó Veled, kedves feleségem
Huszonnégy óráig.

Istenem, országom, hol lesz meghalásom?
Erdőbe, mezőbe?
Vagyis temetőbe.

 
9.
a. G. G. a.   d. a. E. a.

Irigyelik a cigányok
Mer én Zsigulival járok.
Csórni megyek, lopni megyek,
Abból tartom a családot.

Megkérdi a cigány bíró,
Hova való vagy te csávó?
Óbudai cigánylegény ( romagyerek ) vagyok,
Dolgozni meg nem akarok.

 
10.
a. a. a. E.     a. F. F. E.

Ahány kocsmát találok,
Annyit százast felváltok.

 
11.
a. a. d. d.     G. G. a. a.
 d. d. a. a.   d. E. a. a.

Falu végén egy meszeletlen ház,
Ha arra járok, majd a hideg kiráz,
De nem azér a meszeletlen házért,
A benne levő sukár roma lányért.

 
12.
C. F. C. F. C.    F. F. G. C.

Jaj, a győri útra ki se merek menni, jaj.
Sok az ávós rendőr
El tanának vinni

Nem megyek csórázni,
Meg tanának fogni,
Hát az öt családot kire fogom hagyni?

Ne higgy a kurvának,
Jaj, a büdös dámának,
Aki szentlátomást megcsalja az urát.

 
13.
a. a. F. F. a.
a. F. E. a.

Jön két rendőr, igazoltat,
Igazolványt kérdi tőlem,
Várjál, rendőr, megmutatom,
Mer én zsebem kigombolom.

Fut a vonat a síneken,
integet a feleségem,
Ne integess, bárcás kurva,
Ne rontsd el az életemet.