Galántai György hozzászólása

Tisztelt Vitázók!

A virtuális térbôl, ahol most élek csak néha megyek át a valóságosba. Most is inkább innen szólok hozzá a letiltás kérdéshez. Innen
"anyagszerübbnek" tűnik.

A nyolvanas években elég sok hangfelvételt készítettem az akkor "új hullámnak" nevezett zenekarok koncertjeirôl. Abban a "második" idôben és abban a "föld alatti" térben ahol a "második T" - a tűrés, idônként a "harmadik T" - a tiltás választott el bennünket az "elsô" (hivatalos)
idôtöl és ezáltal tett "virtuálissá", nagyon is emberi viszonyok uralkodtak. Nem emlékszem, hogy az alapvetô emberi jogokon kívül, mint a saját, autonóm élethez való jog, felmerült volna más jogi szempont. Jó kis műhely-szellem volt, az emberek figyeltek egymásra, volt verseny-szellem is, a tét az volt ki tudja boldogabbá tenni
hallgatóságát. A koncertfelvételek vagy demók úgy terjedtek, mint most az interneten. A jövô "ajándékgazdasága" már működött, ez a szellem
tette jóvá a zenéket.
Ha valaki nem venné észre az ó vagy új "kapitalizmus" szellemének tiltása éppen olyan káros a művészetre nézve, mint a "proletárdiktatúráé". A pénz uralma éppen abban hasonlít a politikai negatív utópiához, hogy csak a tömegesben gondolkodik, kizárja a kisebbségeket, mert csak egy kissebbséget tud elviselni, a magáét. Az egyénre vonatkoztatva kis programocskaként beül az agyba és ugyanolyan
virulens mint a korábbi volt. ("agyadban kopasz cenzor ül")
Az élethez való jogban, természetesen benne van a teljes élet és az autonómia joga is. Az autonómia megsértése az egyes emberi teljesítmény semmibevevése vagy eltulajdonítása bármilyen módon. Az egyéni, személyes produktumban azonban egyre kevesebb az az érték, amely jogilag az egyes emberre vonatkoztatható. Minden ember tudása és produktuma sok elôzô és kortárs másik ember tudására épül vagy kapcsolódó része. Az új techikai körülmények között a jog csôdben van. Lehet ezért kiáltozni, tüntetni, letiltani, de a megoldáshoz szerintem igy nem közelítünk, inkább
távolodunk attól.

A megoldást abban látom, hogy használjuk jól az új technikai adottságokat. Térjünk vissza a múltunkba és vegyünk részt, építsük fel a jövô "ajándékgazdaságát".
"A tudományos közösségben az ajándékgazdaság már régóta ismert fogalom: az állami és alapítványi támogatásokat élvezô tudósoknak nincs szükségük
arra, hogy szellemi termékükbôl közvetlenül eladható piaci terméket hozzanak létre. [.] Az ajándékgazdaság és a kereskedelmi szektor
egymást föltételezik, az interneten működô profitorientált vállalkozások érdeke, hogy egyre több ember vegyen részt az ajándékgazdaságban."
(Barbrook 1998).

Baráti tisztelettel
Galántai György


Artpool Art Research Center
http://www.artpool.hu
Budapest VI., Liszt Ferenc ter 10.
tel.: +36-1-2680114, fax: +36-1-3210833
Postal address: 1277 Budapest 23, Pf. 52