Najmányi reakciója a vitában


Azt hiszem ez a vita könnyen elkerülhetô lett volna, ha a Bahia Kiadó, a portál üzemeltetôje a Trabant felvételek mp3-as megjelenítése elôtt megkereste volna Lukin Gábort (a felvételek gondozóját) és Víg Mihályt (a Trabant számok zeneszerzôjét) és beleegyezésüket kérte volna a számok internetre helyezéséhez. Ennyit pusztán udvariasságból, a muvészek iránti tiszteletbôl is meg kellett volna tenni. A muvek ugyanis az alkotó tulajdonát képezik. Ô a felelôs a munkák sorsáért. Ha nem akarja muveit bizonyos kontextusokban megjeleníteni, ehhez joga van, mint ahogy ahhoz is, hogy eldönthesse: ingyen is hozzáférhetôvé akarja-e tenni munkáit, vagy sem. Lukin Gábor valószínuleg nem járult volna hozzá a Trabant számok ingyenes publikálásához, mert azok sorsát illetôen más elképzelései vannak. Elhatározását tiszteletben kell tartani, még akkor is, ha esetleg valaki nem ért vele egyet.

A Bahia Kiadó eljuttatott hozzám néhány, a vita lényegét összefoglalni szándékozó kérdést. Ezekre az alábbiakban válaszolok röviden. Válaszaimat - amennyiben erre igény lesz, - szívesen kifejtem majd részletesen az élô beszélgetésen:

- Ingyenes hangtár. Igen vagy nem ?

Az ingyenes hangtár létrehozása remek dolog. Szükséges, mert sokan nem engedhetik meg maguknak, hogy megvásárolják kedvencük felvételeit. Magyarországon vagyunk, a 21.-ik században. Szégyen, hogy az emberek nagy része olyan szegény, hogy még egy, az MP3-nál jobb hangminôséget biztosító CD, vagy kazetta megvásárlása is gondot okoz nekik. Legyen ingyenes hangtár, persze. A hangtárba azonban csak az alkotók, a muvek tulajdonosa beleegyezésével szabad munkákat elhelyezni.

- Ha minden koncerthely bezár, kultúrintézmény elkommercializálódik vagy "szakmai" elitintézménnyé válik még mindig megmarad a független kultúra digitális platformjaként a net, vagy az sem?

Az internet egyedülállóan alkalmas a független kultúra terjesztésére. Ez azonban csak önkéntes alapon megy. Nem lehet embereket arra kényszeríteni, hogy tulajdonukat, csak azért, mert az szellemi (tehát könnyen eltulajdonítható) bármilyen célra odaadják.

- CD vagy MP3?

Mindkettô, de önkéntes alapon

- Ezentúl Te is fizetni fogsz ?

Én eddig se töltöttem le zenéket az internetrôl, mert szeretem a zenét annyira, hogy megfelelô minôségben hallgassam csak meg.

- a Bahia site könyvtár vagy bolt ?

Mindkettô. Fontos tudni, hogy az MP3 adattár létezése a portálnak is jó. A nézettséget növeli, tehát kommerciális értéke is van. Minél nagyobb egy portál számlálókkal ellenôrizhetô nézettsége ugyanis, annál jobban vonza a fizetô hirdetôket, akik a portál üzemeltetését hasznot hajtóvá tehetik.Az adattárban elhelyezett felvételek tehát reklámértékkel is bírnak. Amellett, hogy növelhetik az alkotók ismertségét, látogatottabbá teszik a portált is.

- Trabant a Virgin Megastore-ban ?

Miért ne? Tudjuk, hogy megfelelô PR-al bármit el lehet adni. Ha valamelyik kiadó annyi pénzt költene egy-egy értékesebb project promótálására, amennyit a gagyira költ, akkor az emberek az értéket is megvásárolnák.

- A múlt rendszer lázadói ma pénzt kérnek gerilla-dalaikért?

Ez már - legalábbis elvileg, - nem a múlt rendszer. Aki nem tud az új rendszerhez alkalmazkodni, nem éli túl. Az lenne a cél, hogy a korábbi hôsök obskuritásban maradjanak, vagy nyomorogva végleg eltunjenek? Nem arról kellene szólnia a rendszerváltásnak, hogy aki és ami a kommunista-fasiszta diktatúrában a föld alá kényszerült, most a felszínre jöhessen? Hogy az eddig a föld alá kényszerített muvész végre abból élhessen, amit csak ô tud? Miért csak azok kapnak továbbra is minden támogatást, akiket a diktatúrában is sztároltak? Én a múlt rendszerben is, most is jobbára saját, nagyon nehezen megkeresett pénzembôl hozom össze elôadásaimat. Ahogy a régi rendszer sem támogatta munkámat, úgy a mostani sem ítéli támogatásra méltónak. A mostani helyzet számomra annyival rosszabb a korábbinál, hogy akkor nem kellett helyhasználatért, az elôadásoknak otthont adó intézmény berendezéseinek használatáért fizetnem. Most kell. Hasonlóképpen, most honoráriumot kell fizetnem az elôadások szereplôinek. Korábban nem kellett. Korábban nem kellett az elôadásaimat reklámozni, hírük szájhagyomány útján terjedt. Elég volt egy embernek szólni a városban és rengetegen eljöttek. Most többezer színes plakát, szórólap kell, cikkek, interview-k a médiában. A kínálat olyan nagy, a közönség annyira el van kényeztetve, hogy komoly PR kampány nélkül elérhetetlen. Egy-egy mostani elôadás sokszázezer forintos veszteséggel jár számomra. Azért, hogy az elôadások létrejöhessenek más, számomra érdektelen területeken kell dolgoznom, el kell adnom magam, az idômet, az energiámat, a testemet és a lelkemet. A kapott pénzt nem magamra, hanem az elôadásokra költöm. Ezért nincs otthonom, autóm, gyerekem, kutyám, kanárim.

- Ki lopják a szellemi tokét ?

Szellemi tôkét az lop, akinek érdeke. Emberek, akik nem tudják megvásárolni. Kereskedelmi vállalkozások, akik árúik reklámozására használják. Epigonok, akik, saját gondolatuk nem lévén, mások eredményeibôl építenek karriert.

- Pénzben minden kifejezheto?

Pénzel nem fejezhetô ki minden, pénz nélkül viszont nem lehet élni.

- Ma már nincs underground ?

Van. Én is ott vagyok. Már nagyon régen. Nem látok sok esélyt arra, hogy valaha is a felszínre jussak. Pedig hiányzik a fény.

- Kihaltak a szalonlázadók ?

A szalonlázadók nem haltak ki. Azok híresek lettek és meggazdagodtak. A valódi lázadókat nyírták, nyírják ki.

- Ki lázad a toke ellen ?

Akinek nincs.

- Tóth Gábor sohasem fogadott el pénzt muvészetéért. Ez jó vagy rossz ?

Ez az ô dolga. Nyilván meg tudja indokolni. Az ô elveit azonban nem lehet másokra rákényszeríteni. Mozart például soha, semmit sem komponált ingyen. Warhol sem. A Beatles sem, a Sex Pistols sem. Az, hogy munkájukért pénzt kértek, nem befolyásolta munkájuk minôségét. Az én tapasztalatom az, hogy amit az emberek ingyen kapnak, nem becsülik meg. Ennyiben a pénz maga a szentlélek: a hitet bizonyítja. Amiben hiszünk, azt megvesszük. Amiben nem, azt elfogadjuk ugyan ingyen, de hamar beleununk és félredobjuk. Minél többet fizetünk valamiért, annál jobban vigyázunk rá, annál jobban megbecsüljük. Ahogy én lehetetlen munkákat is kénytelen vagyok elvállalni azért, hogy egy-egy elôadás létrejöhessen, ugyanúgy az, aki élvezni akarja kutatásaim eredményét, elmehet dolgozni megkeresheti a belépôjegy árát.